Εξοπλισμός

Φορτωτής Χωρητικότητα Κουτάλας Φωτογραφία Μηχανήματος
Bobcat S250 0.4 m3