Εξοπλισμός

Γερανός Τύπος Μέγιστο Βάρος Μέγιστο Ύψος Φωτογραφία
Grove AT9120E Τηλεσκοπικός 120T 48.72m+jip17.68m GROVE AT9120E
Liebherr 1070 Τηλεσκοπικός 70T 35m+jip18m Liebherr 1070
PPM A600 Τηλεσκοπικός 55T 32.4+jip12m PPM A600
KATO KA-400E Τηλεσκοπικός 40T 34.4+jip13.2m KATO KA-400E
P&H 9125-TC Δικτυωτός 127T 82.30m PH 9125 TC
P&H 790-TC Δικτυωτός 90T 65m PH 790 TC
Lima 990-TC Δικτυωτός 90T 80m Lima 990 TC
PM 85 Παπαγάλος Γερανός 23T 34m
Palfinger 72000 Παπαγάλος Γερανός 20T 18m PALFINGER 72000
3Fassi 9.5 Παπαγάλος Γερανός 4.5T 10m